Có hai loại, 8 ngày và 30 ngày và lượng dữ liệu là không giới hạn, nhưng tốc độ bị giới hạn ở 200 kbps khi sử dụng tối đa 3 gigabyte. Kết nối với mạng LTE docomo. Nó rẻ hơn đáng kể so với giá sân bay của các công ty khác. Kết nối sẽ được giữ cho đến cuối giai đoạn, do đó sẽ không mất liên lạc và không có mối quan tâm. Chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị một bộ định tuyến WiFi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng email cho chúng tôi. sim_inquiry@in-bound.shop
 In-Bound Shop 会員登録 | ログイン | 買い物かご | サポートセンター
 

14,086
 
ログイン 新規登録
 
 ALL SIMs/全言語SIM  
 店舗インバウンド対策  
 Must Buy in Japan  
 法人のお客様(SIM)  
 
 
 
 
 
 
 
  070-4076-3122
  メールはこちら
 
 
 
 
 SIM trả trước_VN
 
 
   ALL SIMs/全言語SIM > SIM trả trước_VN
 
 
総2件 整列 : [価格] [商品名] [製造元] 
 
 
06_VN:ASAKUSA:SIM trả trước:truy cập internet điện thoại di động:3gigabyte/8ngày

商品名  : 06_VN:ASAKUSA:SIM trả trước:truy cập internet điện thoại di động:3gigabyte/8ngày (品切れ)
価格 : \3,200(税込TaxIncl.)
56_VN:FUJIYAMA:SIM trả trước:truy cập internet điện thoại di động:3gigabyte/30ngày

商品名  : 56_VN:FUJIYAMA:SIM trả trước:truy cập internet điện thoại di động:3gigabyte/30ngày (品切れ)
価格 : \3,750(税込TaxIncl.)
 
   
 

Copyright © In-Bound Shop All Rights Reserved.   070-4076-3122
商号名 : APRUCO LLC   代表 : Masayuki Amano
個人情報保護ポリシー 特定商取引に関する法律に基づく表示
事務所の所在地 : 埼玉県川口市